Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) na e-shopu www.drobnostproradost.cz  je Zuzana Goldschmidová IČ03693406 se sídlem Plánická 3, 33901 Klatovy (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Plánická 3, 339 01 Klatovy

Email: obchod@drobnostproradost.cz

Telefon: +420 776 688 963

 

1.3. Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

1.4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce  dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 1. Zpracování osobních údajů

4.1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 

4.2. Zpracováníosobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje, jméno, příjmení, adresa, e-mail. Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme  také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné.). Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 • Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. 10 let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednistvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: obchod@drobnostproradost.cz

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

 1. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Používání souborů cookies

Při využívání webových stránek www.drobnostproradost.cz vyjadřuje uživatel souhlas s používáním souborů cookies způsobem a k účelům vymezeným touto politikou. Tyto webové stránky používají soubory cookies vlastní i třetích osob za účelem poskytování konkurenceschopných služeb včetně personalizace jimi poskytovaných informací.

Soubory cookies zasílané prostřednictvím webu drobnostproradost využíváme pro:

 1. Personalizaci nabídky obchodu díky používání doporučení a uchovávání informací o preferencích a výrobcích označených zákazníky.
 2. Pořizování anonymních statistik ohledně návštěvnosti a způsobu navigace na webu. Shromážděné údaje nám pomáhají ve zdokonalování služeb a nabízení atraktivního obsahu.
 3. Řízení zajímavých reklam, které splňují očekávání a potřeby uživatelů.
 4. Identifikaci všech uživatelských zařízení a prohlížečů používaných k prohlížení stránek obchodu.

 

Soubory Cookies používané na webu drobnostproradost nikdy neslouží ke zjišťování totožnosti uživatelů stránek. Při používání webu drobnosproradost jsou zasílány také soubory Cookies třetích subjektů, tj. META Facebook, Google, Shoptet, které slouží k sestavování anonymních agregovaných statistik a řízení reklam. Podrobné informace o způsobu používání souborů Cookies těmito subjekty lze najít na jejich internetových stránkách.

Uživatel služby může odmítnout podporu souborů Cookies úpravou konfigurace nastavení svého internetového prohlížeče. Vzhledem k řešením používaným na webu odmítnutí podpory souborů Cookies může mít za následek nesprávné fungování stránek a znemožňuje personalizaci nabídky obchodu na potřeby uživatele.

 

 • Co to jsou sobory Cookies?

Soubory Cookies jsou malé soubory ukládané ve Vašem internetovém prohlížeči, které slouží k rozpoznání uživatele, když vstupuje do obchodu a prohlíží si jeho webové stránky.
Soubory Cookies se dělí na jednorázové (svázané pouze s aktuální návštěvou stránky), dlouhodobé (aktivní do určité doby) a trvalé (platné do doby odstranění).

 • Jaké jsou typy Cookies?

 

 • Provozní soubory Cookies

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikl(a), kterou jste navštívil(a) naposled apod. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

 

8.2.2. Základní soubory Cookies

Tyto soubory tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.

 

 • Funkční soubory Cookies

Funkční soubory cookie nejsou nezbytné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost našich webových stránek. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předcházející návštěvě stránky, např. rozložení obsahu apod., abyste je nemusel(a) znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba, nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti, pokud souhlasíte se sdílením takovýchto informací. Třebaže použití těchto cookies záleží na vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohl(a) přijít o některé služby, které bychom vám mohli poskytnout.

 

 • Reklamní soubory Cookies

Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách k zobrazení obsahu reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvyklostech při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity také k rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme na našich webových stránkách poskytovat takový obsah reklamy, který je pro vás relevantnější, a efektivněji tak zacílit přímou marketingovou komunikaci. Zároveň také můžeme omezit počty zobrazení reklamy a měřit efektivitu reklamních kampaní.

 

Příklady používaných Cookies:

 

ExternaFontLoaded        Pomáhá s načítáním fontů

NOCHACHE                   Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID                   Slouží k identifikaci přihlášení

PreviousURL                  Ukládá předchozí navštívenou stránku

Referal                            Pomáhá s identifikací předchozího zdroje návštěv

mccid a mceid                Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id                           Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK                    Souhlas s použitím Cookies

 

Analytické Cookies

Google Analytics        Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

 

Marketingové Cookies          

Google Adwords         k cílení reklamy

Seznam Sklik              k cílení reklamy

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

 • Jak zrušit podporu souborů Cookies a jaké budou důsledky?

Vypnutí podpory souborů Cookies zasílaných webem drobnostproradost způsobí, že níže uvedené funkčnosti obchodu nebudou podporovány:

 • Zobrazování naposledy prohlížených výrobků
 • Zobrazování vybraných personalizovaných doporučení
 • Uchovávání položek v nákupním košíku po uzavření prohlížeče 
 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 9.1. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

9.2. Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

 

9.3. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

                                                                                                             

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.9.2022.

kontakt: obchod@drobnostproradost.cz

Zpět do obchodu