Symbol Strom života

Symboly – Strom života

 

Strom života symbolizuje vzájemné propojení všeho ve vesmíru, propojení země s nebem. Představuje centrum energie, stabilitu, růst a moudrost. Je ideálním symbolem rodiny.

Strom je kořeny propojený se zemí, z níž čerpá energii, a zároveň je korunou spojený s nebem. Propletené větve znamenají propojení se vším.

 

STROM

V různých náboženstvích a mytologiích znamená STROM například centrum světa a světovou osu, anebo sílu přírody a moudrost. Nebo také lidskou psychiku. Z biblického příběhu také známe Strom poznání. V Čínské mytologii mají Strom života za posvátný. Věří, že pod tímto stromem dosáhl Buddha osvícení.

 

Podle tradičních aspektů jsou „stromové“ symboly:

  • Strom světa - bývá považován za základní význam posvátného stromu
  • Strom vědění - vychází ze Stromu světa. Stromy bývaly označovány jako míst vyššího vnuknutí, kde se dalo dosáhnout nepředstavitelných vědomostí a moudrosti
  • Strom života – je zdrojem životodárné potravy léčivých plodů, ale také důležitou stavební surovinou

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strom_(mytologick%C3%BD_symbol)&oldid=21305243

 

Zpět do obchodu