Původ horoskopu

Horoskop

 

Co je horoskop a kdy vznikl?

Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram (obrazec) zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Původ slova je odvozován z řeckého horoskopos, tedy znamení času.

 

Vznik horoskopu se spojuje s Babylóňany. Nejstarší dochovaný horoskop je babylónský diagram z r. 410 př.n.l. V helénské astrologii kolem roku 200 př.n.l. se prosadil nový systém tvorby horoskopů, který ho významně rozšířil. Dále byl modifikován v pozdější arabské a západní astrologické tradici do podoby, jak jej známe dnes.

 

Prvky Horoskopu podle Západní astrologické tradice:

 • Astrologické planety
 • Zvěrokruh
 • Astrologické domy
 • Ascendent a descendent
 • Aspekty (vzájemné úhly mezi prvky)
 • Medium coeli a imum coeli
 • Stálice (fixní hvězdy)
 • Asteroidy
 • Citlivé (tzv. Arabské) body
 • Další astrologické body (lunární uzly, Černá Luna apod.)

 

Domy

Domy je v horoskopu nazýváno 12 úhlových výsečí, významově přibližně odpovídajících znamením. 12 domů jako je 12 novů do roka.

 

Věděli jste, že….???

Sumerové kolem roku 2000 př. n. l. zavedli šedesátkový systém kombinovaný s desítkovým. Rozdělili kruh na 360°. Od těch dob je počítán čas po šedesáti jednotkách seskupených do 24 hodin.

 

Konstrukce domů ascendent a descendent vs. Medium coeli a imum coeli

Základem konstrukce je rozdělení osou ascendent – descendent a osou Medium Coeli – Imum Coeli na 4 kvadranty. Každý kvadrant se dělí na 3 astrologické domy.

 

Aspekty

Označují vzájemné úhly mezi postaveními dvou planet (bodů) v horoskopu.

 

 

???

Hlavní a vedlejší Aspekty najdete v článku Horoskopy na mých stránkách www.drobnostproradost.cz/nase-novinky/

 

 

Kriteria třídění znamení zvěrokruhu Západní astrologií:

 • Podle pohlaví (mužská a ženská)
 • Podle živlů (ohnivá, zemská, vzdušná, vodní)
 • Základní x Pevná x Pohyblivá

 

Podmínky pro sestavení horoskopu jsou přesné určení místa a co nejpřesnější určení času.

 

Zpět do obchodu