Feng shui 1

Feng shui 1.

Vítr a voda

Proč zmiňuji Feng shui, když se zabývám výrobou šperků? Protože učení Feng shui se zabývá hramonií barev a tvarů a vzájemné harmonie člověka s přírodou a okolním prostředím. A to je také to, co chci prostřednictvím svých šperků předat i já vám. Jde o energii, kterou vám má přinést energie mého šperku. Chci vám prostřednictvím svých šperků předat energii radosti a harmonie, veselou náladu, jejich barvy jsou laděné tak, jak mě inspiruje příroda.

Feng shui je způsob uspořádání prostředí, v němž se pohybujeme, abychom s ním žili v harmonii. Vše se navrhuje tak, aby to odráželo přírodu a bylo v harmonii s přírodou.

Zásady Feng shui v jednoduché formě jsou snadno pochopitelné. Jsou založené na zdravém společenském vědomí. Feng shui v praxi je způsob, jak si znovu plně uvědomit roční období, elementy a žít přirozenějším způsobem života, aniž musíme odmítat náš současný moderní způsob života. Hory (nebo mrakodrapy) nechť se tyčí na severu, kopce mohou být směrem na východ, ale na západ a jih by terén měl být rovný.

Zásady Feng shui lze aplikovat na jednotlivé místnosti vašeho domu, zahrady i pracoviště.

Ten, kdo přijal učení Feng shui, si může důkladně promyslet, kde a jak žije, a učinit takové změny, díky kterým se bude cítit příjemně na pracovišti i doma.

Se zásadami Feng shui přímo souvisí QI, univerzální energie, která přináší vitalitu a život. Nese s sebou energii prostředí, kterým prochází, může tedy nést i špatnou energii. Pokud nejsou v souladu YIN, YANG a vy, můžete to vyvážit pomocí 8 vylepšení.

 

Zásady Feng shui

Základem čínské filozofie se stala představa neoddělitelnosti dvojice yin a yang, přičemž se oba symboly nepovažovaly za protiklady, ale za vzájemně se doplňující fenomény. Aby věci mohly existovat, potřeboval jeden princip druhý. Tak vznikl jeden z nejstarších a nejmocnějších symbolů – symbol yin a yang.

Tento jednoduchý, ale nesmírně podnětný černobílý kruhový symbol vystihuje podstatu čínského myšlení. Každá polovina obsahuje nepatrný bod opačné barvy, čímž je znázorněn jejich soulad.

 

YANG – duchovno

Souvisí se světlem, dnem, mužstvím, činností, létem, jihem. Symbolizuje směřování nahoru a ven. V jednodušším vyjádření představuje Yang  - rovná čára – nebe.

 

YIN – hmota

Naopak spojuje se s tmou, nocí, ženskostí, tichem, zimou (ročním obdobím), severem, směřováním dolů a dovnitř. V jednodušším vyjádření představuje Yin – přerušovaná čára – zem.

 

Zdroj:  Richard Craze – FENG SHUI – Knihovna nového životního stylu (Praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím) – 1997, překlad 2000

Zpět do obchodu